พรรคเสือเผือก SNDP เปิดสำนักงานใหม่เมืองป่างซาย ทางภาคเหนือรัฐฉาน

พรรคเสือเผือก SNDP เปิดสำนักงานใหม่เมืองป่างซาย ทางภาคเหนือรัฐฉาน

มีรายงานว่า พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติไทใหญ่ (Shan Nationalities Democratic Party – SNDP) หรือพรรคเสือเผือกได้เปิดสำนักงานสาขาแห่งใหม่ที่เมืองป่างซาย ในอำเภอหมู่แจ้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงาน

ทั้งนี้ พิธีเปิดสำนักงานได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 10.00 น.โดยมีนาง หง่วย หง่าย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมืองหมู่แจ้ได้ขึ้นกล่าวในพิธีเปิดงาน โดยนาง หง่วย หง่วย ได้พูดเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี 2558 ที่จะมาถึง รวมไปถึงพูดเกี่ยวกับบทบาทผู้หญิง และจะทำอย่างไรให้พรรคเสือเผือกชนะการเลือกตั้งเป็นต้น ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพม่ามาเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย