HOT NEWS
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:31 น.    PDF พิมพ์ อีเมล
เที่ยวงานปีใหม่ไต 2107 นครเชียงตุง

Khonkhurtai : 30 พฤศจิกายน 2555


วันที่ 12 -14 ธันวาคม 2555 นี้ ชมรมวัฒนธรรมไต (ไทใหญ่) ทั่วรัฐฉานร่วมกันจัดงานประเพณีปีใหม่ไต ปีที่ 2107 ที่เมืองเชียงตุง เมืองหลวงอันดับสองของรัฐฉาน (อยู่ในภาคตะวันออกรัฐฉาน) โดยงานนี้มีกำหนดจัดเป็นงานใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยจัดมา ซึ่งมีการเชิญตัวแทนทุกกลุ่มองค์กรของไทใหญ่จากทั่วทุกสารทิศและประชาชนทุก ชาติพันธุ์เข้าร่วม จะมีการสัมมนาเกี่ยวกับวรรณกรรมไต การแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ไต และมีนักร้องดังของไทใหญ่ทั่วรัฐฉานมารวมตัวสร้างความบันเทิงกันที่นี่

กำหนดการจัดงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2555
เปิดงานและจัดพิธีฉลองสมณะศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ไทใหญ่ ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 13 ธันวาคม 2555
จัดการสัมมนาเกี่ยวกับวรรณกรรมและวัฒนธรรมไต (ช่วงกลางวัน) ณ อาคารสโมรสรไทลื้อ
จัดพิธีเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า 2106 ต้อนรับปีใหม่ 2107 (เที่ยงคืน)

วันที่ 14 ธันวาคม 2555
คารวะพระสังฆราชาแห่งเมืองเชียงตุง (ช่วงเช้า)
ฉลองปีใหม่ไต 2107 (ตลอดทั้งคืน)

หมาย เหตุ.. มีการแสดงดนตรีนักร้องไทใหญ่ชื่อดังจากทั่วรัฐฉาน , การแสดงจ๊าตไต (ลิเกไทใหญ่), ลำวงย้อนยุคเชียงตุง และการแสดงทางวัฒนธรรมมากมายตลอดงาน

เกี่ยวกับเมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง หรือ เขมรัฐตุงคบุรี หรือ นครเขมรัฐ เป็นเมืองหลวงอันดับสองของรัฐฉาน อยู่ห่างจากชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ประมาณ  160 กม. โดยชาวไทใหญ่เรียกชื่อเมืองนี้ว่า เก็งตุ๋ง ก่อตั้งมานานนับร้อยปี เชียงตุงมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทขึน หรือ ไทเขิน มีไทใหญ่ และ พม่า รองลงมา ยังมีชนกลุ่มน้อยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น อาข่า ปะด่อง ว้า ฯลฯ

ประวัติ ศาสตร์ในช่วงแรกของเชียงตุงไม่ชัดเจน แต่มีตำนานเล่าขานกันว่า เคยเกิดน้ำท่วมใหญ่ท่วมเมือง มีฤๅษีนามว่า ตุงคฤๅษี แสดงอิทธิฤทธิ์ทำให้นำไหลออกไปอยู่ตรงกลางเมือง ทำให้เกิดเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกกันว่า หนองตุง อันเป็นที่มาของชื่อ เชียงตุง เป็นแว่นแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา และ วัฒนธรรม อุดมไปด้วยป่าไม้ และ มีเจ้าฟ้าที่เข้มแข็งปกครอง จึงเฉลิมนามให้ใหม่ว่า เขมรัฐตุงคบุรี

หลักฐานที่เป็นพงศาวดารของเมืองได้กล่าวไว้ว่า เมื่อจุลศักราช 791 (พ.ศ. 1772) พญามังรายได้เสด็จประพาสป่าและทรงไล่กวางทองมาจนถึงเมืองเชียงตุง พระองค์ทรงเล็งเห็นภูมิประเทศของเมืองเชียงตุง ก็พอพระทัยมาก จึงยกกองทัพมารบ ยึดเมืองเชียงตุงไว้ในอาณาเขต และส่ง เจ้าน้ำท่วม ผู้เป็นราชบุตรไปปกครองเมืองเชียงตุงเมื่อ พ.ศ. 1786 เชียงตุงจึงเป็นเมือง "ลูกช้างหางเมือง" หรือ "เมืองลูกหลวง" ขึ้นกับอาณาจักรล้านนาและได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาจากล้านนา ก่อนจะกลายเป็นเมืองประเทศราชของพม่าในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง และเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปพร้อมกับพม่า

ในสมัยการล่าอาณานิคมนี้ ทำให้เกิดเจ้าฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเชียงตุง พระนามว่า เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง หรือ เจ้าอินแถลง ซึ่ง อยู่ร่วมสมัยกับ รัชกาลที่ 5 ของไทย พระองค์ปกป้องเมืองเชียงตุงไม่ให้กลายเป็นเมืองอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ แต่หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ เชียงตุงก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของอังกฤษจนกระทั่งในสมัยช่วงสงครามโลกครั้ง ที่ 2 รัฐบาลจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ได้ส่งกำลังทหารเข้ายึดเมืองเชียงตุง และ เมืองพาน จากอังกฤษ ที่เคยเป็นของชาวสยาม โดยมีความช่วยเหลือ จากญี่ปุ่น มีข้ออ้างว่ามีประวัติ และ เชื้อชาติที่เหมือนกัน

นอก จากนั้น กองทัพไทยยังเข้าไปโจมตีและปกครอง เมืองตองยี และ สิบสองปันนาอีกด้วย แต่ไทยก็มิได้ปกครองโดยตรง ญี่ปุ่นช่วยให้บริเวณเมืองเชียงตุง และ เมืองพานมาร่วมเข้ากับประเทศไทย รวมทั้งหมดนี้ทำให้จัดตั้งเป็น สหรัฐไทยเดิม แต่ก็อยู่ได้เพียงแค่ 3 ปี ก็ต้องคืนกลับให้แก่อังกฤษเหมือนเดิม เพราะว่าญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงคราม ปัจจุบันเชียงตุงจึงเป็นส่วนหนึ่งพม่า

เมืองเชียงเชียงตุง เป็นเมืองที่มีคำขวัญประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู


หอวังเจ้าฟ้าเชียงตุง ถูกทหารพม่าทำลายเมื่อปี 2534 ปัจจุบันแปลสภาพเป็นโรงแรมของรัฐบาล

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #4 คนไทยไม่ใช่เผ่าไท 2012-12-03 18:29
หน้าตาคนทุกคนใน รัฐฉาน แทบไม่มีใครเป็น คนเผ่าไทหรือไทใ หญ่เลย ล้วนเป็นคนผิวดำ ชาวปะโอ๋ที่ถูกป กครองโดยคนเผ่าไ ทหน้าตาเกาหลีญี ่ปุ่น สาเหตุที่พม่าตา มเผ่าคนเผ่าไทผิ วขาวเพราะคนเผ่า ไทจากมองโกเลียร ุกรานพม่า เข่นฆ่ากษัตริย์ พม่าก่อน คนเผ่าไทเข้าไปป กครองตอนเหนือขอ งพม่าที่อังวะ จนทำให้คนเผิวดำ ในพม่าพุดภาษไทก ะไดแทนภาษาพม่าจ นถึงปัจจุบัน และรัฐฉานเรื่อง จริงเป็นดินแดนเ ดิมของพม่า สิบสองปันนาคือพ ุกามกับเมืองมอญ ของพม่าและรามัญ ประเทศตามลำดับ ประเทศไทยเดิมคื อเขมร เราไม่ใช่คนเผ่า ไทแต่ถูกปกครองจ นสูญเสียภาษามอญ -เขมรซึ่งเป็นภาษ าแม่เดิม
อ้างอิง
 
 
0 #3 คนไทยไม่ใช่เผ่าไท 2012-12-03 18:20
แต่เราทั้งหมดใน ไทยต้องรับรู้แล ะแยกแยะให้ได้ด้ วยว่า พวกเราไม่ใช่ชนเ ผ่าไทผิวขาวนัำน มจากมองโกเลีย เราเป็นเพียงคนท ี่ถูกปกครองโดยค นเผ่าไทผิวขาวจา กตอนเหนือ จนเรามีวัฒนธรรม เป็นเผ่าไท แอฟริกาตอนนี้ก็ มีวัฒนธรรมเป็นเ ผ่าอังกฤษหลังจา กถูกอังกฤษปกครอ ง ใครคือคนเผ่าไทต ัวจริง กรุณาดูหน้าตาพร ะเจ้าแผ่นดินในส ิบสองปันนา ลาว รัฐฉานในพม่า ภาพวาดเสมือนจริ งพระนารายโดยชาว ฝรั่งเศสก่อนพม่ าเผากรุงศรี จะพบว่าล้วนเป็น คนหน้าตาเอเซียต ะวันออก คล้ายพวกเกาหลีญ ี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากค นทั้งแผ่นดินที่ มีผิวดำ คล้ำ คนเผ่าไทเป็นมนุ ษย์มองโกลอยด์ แต่เราในไทยและใ นยุนนานเป็นมนุษ ย์ผิวดำนิโกร เราก็ต้องรู้และ เข้าใจให้ถูกว่า คนผิวดำอย่างเรา ถูกปกครองโดยคนผ ิวขาวเผ่าไทจากต อนเหนือ ก่อนหน้านี้เราใ ช้ภาษามอญเขมร แต่ต่อมาเราเปลี ่ยนมาใช้ภาษาไทก ระไดแทน เรื่องจริงคนเผ่ าไทผิวขาวเป็นเจ ้าอาณานิคมเพวกเ ราในไทยทั้งหมด พระนเรศวรเกิดก่ อนพระนารายบอกได ้เลยว่ามีหน้าตา คล้ายคนเกาหลีญี ่ปุ่นไม่หน้าตาแ บบเรา หรืออย่างที่หนั งเอามาสร้างแบบผ ิดๆ
อ้างอิง
 
 
0 #2 คนไทยไม่ใช่เผ่าไท 2012-12-03 18:20
คนเผ่าไท(ไทใหญ่ ไทลื้อ) ไม่ได้เป็นส่วนห นึ่งของจีนอย่าง ที่เอามาคุยมั่ว ๆ ด้วย จีนเป็นคำรวมมั่ วๆ มองโกลไม่ใช่จีน ราชวงศ์หยวนหรือ มองโกลไม่มีในโล ก คนจีนเป็นเมืองข ึ้นชนเผ่าอื่นใน เอเซียตะวันออก เช่น เผ่ามองโกล เผ่าแมนจู แต่คนเผ่าไทไม่ใ ช่เมืองขึ้นจีน ราชวงศ์ชิงเป็นเ ผ่าแมนจูซึ่งเรื ่องจริงไม่ใช่เช ื้อชาติเดียวกับ คนจีนอพยพในไทย คนเผ่าแมนจู เผ่ามองโกลเป็นพ ี่น้องสายเลือดใ กล้เคียงกับคนเผ ่าไทผิวขาวจากมอ งโกเลีย คนเผ่าไทรบชนะกษ ัตริย์มอญ เขมร และพม่าเมื่อ 700 ปีที่แล้ว จากนั้นก็เข้ามา ปกครองคนในแถบยุ นนาน สุโขทัย อยุธยาที่เป็นเม ืองเขมร และเมืองอังวะขอ งพม่า เหตุผลที่พม่าเข ้ามาตีกรุงศรีก็ เพื่อขับไล่คนเผ ่าไทที่เคยไปรุก รานเข่นฆ่ากษัตร ิย์พม่าพุกามก่อ นหน้านี้ เราคนในไทยถูกปก ครองโดยคนเผ่าไท หน้าตาเกาหลีญี่ ปุ่นมาถึง 600 ปี ก่อนตั้งกรุงรัต นโกสินทร์ การทหารคนทางเรา ก็รับเอามาจากคน เผ่าไทผิวขาวของ มองโกเลีย วัฒนธรรมคนเผ่าไ ทเรื่องจริงเป็น ขั้นอารยธรรมเผ่ าไทเพราะเราคนผิ วดำในไทยใช้ชีวิ ตโดยอาศัยวัฒนธร รมของเขา
อ้างอิง
 
 
0 #1 เจ้าจางสาม 2012-11-30 22:05
ใหม่สูงมังกละตะ กาคนเมือง เจ้าจางก็จบป.ตร เตได้กว่าบอกไผล ่ะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


หนัง VCD / เพลง ยอดนิยม

หนังสือน่าอ่าน

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2557
รางวัลที่ 1
028866
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
186   835   938   499
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
95
ตรวจผลสลากทั้งหมดคลิกที่นี่

ติดต่อเว็ปคนเครือไท
editor@khonkhurtai.org

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.