HOT NEWS
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2012 เวลา 16:38 น.    PDF พิมพ์ อีเมล
ตามรอยเส้นทางสมเด็จพระนเรศวรฯ 'พระองค์สวรรคตที่ใด..?'

โดย จักรพงษ์  คำบุญเรือง
เชียงใหม่นิวส์ 13 ส.ค. 55

“การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองอังวะในประเทศพม่านั้น พระองค์ได้เดินทัพมายังเมืองงายในเขตอำเภอเชียงดาว ซึ่งปัจจุบันมีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่ ในตำนานได้กล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสทรงนำกองทัพไทยจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่แล้วมุ่งหน้าต่อไปยังรัฐไทยใหญ่”  

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่ได้รับการยกย่องว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพขจรขจาย ทรงนำกองทัพเข้าประจัญบานในการรบจนเป็นที่เกรงขามของศัตรู จากเอกสารของชาวตะวันตกได้บันทึกไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเข้มงวดในการปกครองมากที่สุดในประวัติศาสตร์สยาม ทรงสั่งประหารชีวิตผู้คนมากกว่า 50,000 คน ทั้งนี้ยังไม่นับผู้คนที่ล้มตายจากการทำสงครามอีกหลายแสนคนอาณาจักรอังวะเกือบล่มสลาย หากพระองค์ไม่เสด็จสวรรคตเสียก่อน ขณะเดินทางกรีฑาทัพทหาร 200,000 คนเพื่อเข้ายึดศูนย์กลางอำนาจของพม่าในสมัยนั้น

ทว่าประเด็นพื้นที่สวรรคตของมหาราชผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้กลับคลุมเครือไม่ชัดเจน ในบทความเรื่องพื้นที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของชัยยง ไชยศรี ในวารสารพิฆเนศวร์ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวถึงการบันทึกสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากพงศาวดารไทยที่บันทึกมาตั้งแต่สมัยอยุธา ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดฯให้ชำระขึ้นใน พ.ศ.2223 เป็นการบันทึกภายหลังที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตแล้ว 75 ปี นับว่าเป็นพงศาวดารไทยที่บันทึกใกล้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด โดยได้บันทึกพื้นที่สวรรคตว่าอยู่ในเมืองหลวง ตำบลทุ่งดอนแก้ว ขณะที่มหาราชวงษ์พงศาวดารพม่า โดยพม่าได้บันทึกพื้นที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรไว้ชัดเจนว่า “…ครั้นลุจุลศักราช 974 พระเจ้าอยุธยา พระนเรศทรงเสด็จยกกองทัพ 20 ทัพ มาทางเชียงใหม่จะไปตีเมืองอังวะ ครั้นเสด็จถึงเมืองแหน แขวงเมืองเชียงใหม่ ทรงประชวรในเร็วพลันก็สวรรคตในที่นั้น”

นอกจากนั้นในตำนานพงศาวดารของพม่าได้กล่าวไว้ว่า “พระเจ้าอังวะ ตั้งแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับกรุงหงสาวดี พระเจ้าหงสาวดีจึงได้ยกกองทัพไปตีเมืองอังวะ โดยได้ชักชวนให้กรุงศรีอยุธยา กรุงศรีสัตนาคนหุตและเมืองเชียงใหม่ยกกองทัพไปช่วย กรุงศรีสัตนาคนหุตและเมืองเชียงใหม่ยกทัพไปตามกำหนด แต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงถ่วงเวลาแกล้งเดินทัพไปช้า ๆ เพื่อรอให้ทัพหงสาวดีตีกรุงอังวะเสียก่อน หากทัพพระเจ้าหงสาวดีเพลี่ยวพล้ำแก่ทัพอังวะ สมเด็จพระนเรศวรจะได้ตีตลบหลังกองทัพหงสาวดี”  

การเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยก่อนที่จะเข้าไปตีเมืองอังวะในประเทศพม่านั้น พระองค์ได้เดินทัพมายังเมืองงายในเขตอำเภอเชียงดาว ซึ่งปัจจุบันมีร่องรอยหลักฐานปรากฏให้เห็นอยู่ ในตำนานได้กล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสทรงนำกองทัพไทยจากกรุงศรีอยุธยาเดินทางมาถึงเมืองเชียงใหม่ เมื่อออกจากเมืองเชียงใหม่แล้วจึงได้แบ่งทัพแยกทางกัน สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงนำกองทัพไทยออกจากเชียงใหม่พร้อมกับพระเจ้าเชียงใหม่และลูกพระเจ้าเชียงใหม่ทั้งสามไปโดยทัพหลวงยกพยุหโยธาไปทางเมืองหางและโปรดให้สมเด็จพระเอกาทศรสทรงนำทัพอีกส่วนหนึ่งไปทางเมืองฝาง  

นอกจากนั้นในตำนานพระธาตุเมืองน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับพื้นที่อำเภอเวียงแหง มีการกล่าวอ้างถึงสถานที่เสด็จเดินทัพผ่านบริเวณบ้านเมืองน้อยเพื่อเข้าไปตีพม่าว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ใช้เส้นทางเดินทัพไปยังประเทศพม่าโดยผ่านเมืองน้อย ซึ่งตอนนั้นเป็นชุมชนของชนเผ่าลัวะ (ปัจจุบันมีเจดีย์โบราณศิลปะล้านนาปรากฏให้เห็น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยสุโขทัย-อยุธยา)  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จถึงเขตเมืองหาง ทรงทัพหลวงที่ตำบลทุ่งแก้วหรือทุ่งดอนแก้ว แรมทัพในตำบลนี้

ขณะนั้นสมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร รับสั่งให้ข้าหลวงไปอัญเชิญสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จจากเมืองฝางไปเข้าเฝ้าในวันเสาร์ขึ้น 6 ค่ำเดือน 6 ปีมะเส็งเบญจศก (พ.ศ.2136) ในวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 6 ก็เป็นเวลาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต ขณะนั้นทรงมีพระชนมพรรษาได้ 50 ปี เสด็จอยู่ในราชสมบัติได้ 15 พระพรรษา สถานที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตได้ทรงเป็นพระสถูปเจดีย์ขึ้นที่เมืองหางในรัฐฉาน ประเทศพม่า ปัจจุบันพระสถูปเจดีย์อันเก่าแก่ได้ถูกทำลายลงหมดสิ้น ไม่มีแม้แต่ซากอิฐเหลือให้เห็น

จนประมาณเมื่อปี พ.ศ.2502 ขณะนั้นรัฐบาลพม่าเริ่มปราบปรามชนกลุ่มน้อยชาวไทยใหญ่ที่ต่อต้านรัฐบาลพม่าเพื่อแยกการปกครองเป็นอิสระแต่พม่าไม่ยอม ชนกลุ่มน้อยชาวไทใหญ่จึงได้ก่อการกบฏขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่งในรัฐไทยใหญ่ ได้มีการจัดตั้งกองทัพกู้อิสรภาพของชาวไทยใหญ่ขึ้นเพื่อสู้รบกับฝ่ายรัฐบาลพม่า  เมื่อเวลาที่จะออกศึกสู่รบกับฝ่ายรัฐบาลพม่า กองทัพกู้อิสรภาพชาวไทยใหญ่เหล่านี้จะต้องไปบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สถูปเจดีย์ของพระองค์เสียก่อน ปรากฏว่าในการสู้รบทุกครั้งฝ่ายกองทัพกู้อิสรภาพชาวไทยใหญ่มักจะประสบชัยชนะฝ่ายรัฐบาลพม่าอย่างง่ายดาย ทำให้พม่าเคียดแค้นเป็นหนักหนา จึงได้ใช้ระเบิดทำลายพระสถูปเจดีย์เหล่านี้เสียหมด หนำซ้ำยังใช้รถแทร็กเตอร์เกรดทำลายจนราบเรียบไม่เหลือซากให้คณะกู้อิสรภาพไทยใหญ่มาสักการะได้อีกต่อไป ทำให้คนไทยพลอยไม่ได้มีโอกาสเห็นสถานที่ซึ่งวีรบุรุษของชาติสวรรคตอีกเลย  

บริเวณที่ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนี้เรียกว่า ”กองมูขุนหอคำไตย”  เป็นภาษาไทยใหญ่หมายถึง  ”พระเจดีย์ของพระเจ้าแผ่นดินไทย”  บริเวณนี้อยู่ห่างจากชายแดนไทย-พม่า ทางด้านตะวันตกของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร เหนือบริเวณนี้ขึ้นไปเล็กน้อย ปัจจุบันคือเมืองแกน เป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรพระนาภีอย่างหนัก ทรงตั้งทัพอยู่ ณ ที่นั่น คำว่า  ”แกน”  เป็นภาษาล้านนาและไทยใหญ่แปลว่า  ”เจ็บปวดอย่างรุนแรง”  เลยเมืองแกนนี้ไปอีกเล็กน้อยเป็นเมืองหาง

ส่วนเมืองงายเป็นเมืองที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกรีฑาทัพผ่านเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง มีผู้พบเสาพะเนียดอยู่เป็นจำนวนมากปรากฏอยู่ ต่อมาทางการได้เก็บรวบรวมและนำไปไว้ที่บริเวณพระสถูปแห่งนี้พร้อมกับซากอิฐจากพระเจดีย์สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เมืองหาง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องเส้นทางเดินทัพและสถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาจยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเรื่องราวในพงศาวดารต่าง ๆ ทั้งที่เขียนจากไทยและพม่ายังมีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกัน โดยเฉพาะชื่อเมืองที่สวรรคต บ้างก็กล่าวว่าทรงเสด็จสวรรคตที่เมืองหาง ขณะที่บางตำนานบอกว่าสวรรคตที่เมืองแหน จึงเป็นที่น่าสนใจว่าท้ายที่สุดแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กษัตริย์นักรบของแผ่นดินสยามสวรรคตที่เมืองไหนกันแน่ ….


เอกสารประกอบ  บุญเสริม สาตราภัย หนังสือล้านนาไทยในอดีต,2522
ชัยยง ไชยศรี พื้นที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พิฆเนศวร์สาร,2548

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #207 Lakesha 2014-04-25 06:02
Hi there to eѵrry , since I am actually eager of reading this blog's post to be
updated daily. It contwins niсe stսff.

Alsoo visit myy blοg post :: mоdern
furniture Indіanapolis: http://monkeygohappy.biz/profile/safydq
อ้างอิง
 
 
0 #206 Maximilian 2014-04-25 04:30
If you are looking for getting one done, it's good to know each of the critical details.
This is really a beneficial process of people who have fatigued eyes.
In Los Angeles, surgeons ask you by what you would like before
performing the required operations.

my blog :: involved: http://rhinoplastyinoregon.hpage.com
อ้างอิง
 
 
0 #205 Louann 2014-04-25 03:55
BΝD (Bellɑ Nаil Design bellanailԀesign .com.aս) Hybrid gel polih review: honestly this
is the worst product I everr trіed.Does not last.
Chips in first day. Burnt myy sin badly.Do yourself
a favour and stay away. I don’t write review but this rubbish needs one.
Must be tthe worst thing I got myself iin years. Save your money time and frustration.


Feel free to suгf to my blog post - BND Hybrid gel
polish review: honestlƴ this is the worst product I ever triеd.: http://bellanaildesign.com.au/
อ้างอิง
 
 
0 #204 Cassie 2014-04-25 02:07
However, if there was interest for a certain vehicle or the custimer was lingering
around a car, then I would approach and begin, what would soon
become a solid closing process. The article contains a complete list
off available engines at the National Powerr Supply website.

To buy used cars in hyderabad like used mmaruti cars onn affordable price visit free classifiedes site khojle.


Alsoo visit my weblog; Sell My Car Fort Lauderdale: http://wetube.us/cumulus/members/ReTWW/
อ้างอิง
 
 
0 #203 Sabine 2014-04-25 01:54
If implants are employed this raises the percentage of wound infections.

If the specified result wasn't achieved, correcting the problem should take immediate precedence.
A thorough discussion of every technique is going to be conducted during the consultation.Also visit my homepage - nose job Portland or (Sabine: http://rhinoplastyinoregon.soup.io/)
อ้างอิง
 
 
0 #202 Jackie 2014-04-25 00:53
Business events, social gatherings, family gatherings and anywhere there is food to eat, can create a problem in your path of weight lozs unless you are reawdy for it.

In case you suspect to have talen a overdose by mistake, contact your emergency room immediately.
A month of "hoodia treatment" can shed at least one pound a week.Here is my webpage :: phen375 review: http://youtu.be/1w1HaNHEB8w
อ้างอิง
 
 
0 #201 Elvira 2014-04-25 00:25
Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you
are talking about! Bookmarked. Please also discuss
with my website =). We could have a link trade agreement among us

Look into my website st louis roofing (Elvira: http://roofstlouis.info/5-common-remodel-additions/)
อ้างอิง
 
 
0 #200 Galen 2014-04-24 23:33
An attraction towards the newer techniques is because they can squeeze into your schedule.
t cause problems with all the nose, especially in the future.
Internet research and the aid of friends and family might be sought for this.


Feel free to surf to my web blog: nose job Portland
or; Galen: http://rhinoplastyinoregon.soup.io/,
อ้างอิง
 
 
0 #199 Beatris 2014-04-24 22:36
Some patients will need some packing in their nostrils approximately
24-48 hours after surgery. The nose job recovery process
will likely be hasten by this. Revision surgery could possibly be required to correct both form
and function in the nose which is therefore very expensive.


Feel free to surf to my web blog; rhinoplasty Portland or: http://rhinoplastyinoregon.soup.io/
อ้างอิง
 
 
0 #198 Yasmin 2014-04-24 21:05
Very great post. I simply stumbled upon your blog and
wanted to mention that I've truly enjoyed browsing your blog
posts. After all I'llbe subscribing to your feed and I hope you wfite once more
very soon!

Here is my web blkog - on page SEO checker: http://onomasato.heteml.jp/scuttle/bookmarks.php/conrat64
อ้างอิง
 
 
0 #197 Pablo 2014-04-24 20:02
Obstructive Sleep Apnea (OSN) is often combined with extremely heavy snoring; it therefore not merely effects
the sleep from the sufferer, but their mate as well. A band of 39 random
people viewed photos of patients pre and post rhinoplasty and normal faces.
In Los Angeles, surgeons will ask you by what you desire before performing the required
operations.

Also visit my web page: best rhinoplasty Portland: http://rhinoplastyinoregon.hpage.com
อ้างอิง
 
 
0 #196 William 2014-04-24 16:29
Hello there, I discovered your site via Google even as looking for
a comparable matter, your web site came up, it appears great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, just became aware of your weblog thru Google, and located that it is really informative.
I am going to be careful for brussels. I'll be grateful in the event you continue this in future.
Lots of folks might be benefited out of your writing. Cheers!


Also visit my site: http://biyangmelia.org: http://biyangmelia.org
อ้างอิง
 
 
0 #195 Evelyne 2014-04-24 15:32
Effectively the annual military budget may eventually break free from the powerful effect of
psn code generator, but is not before we see a standardised business oriented policy for all.
An excellent tool to use is" FF hashtag "or" Next Friday "-
which in simple terms means putting a word of appreciation or assistive devices for people that you've done a very good week.
A good 1-5% of such works but is rather nearly impossible to find online.


My website: psn generateur: http://dhnusutec.co.kr/xe/?document_srl=70928
อ้างอิง
 
 
0 #194 Derrick 2014-04-24 13:54
Rhinoplasty could be the fourth most widely used
way of cosmetic plastic surgery in the world, with lots of people undergoing it every year.
Rhinoplasty may also be performed so that you can correct defects of the nose that existed since birth that
means it is hard for the person to breath. Revision surgery may be required to correct both form and function from the nose which is
therefore very expensive.

my web blog rhinoplasty Portland oregon (Derrick: http://rhinoplastyinoregon.soup.io/)
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


หนัง VCD / เพลง ยอดนิยม

หนังสือน่าอ่าน

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2557
รางวัลที่ 1
028866
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
186   835   938   499
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
95
ตรวจผลสลากทั้งหมดคลิกที่นี่

ติดต่อเว็ปคนเครือไท
editor@khonkhurtai.org

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.