HOT NEWS
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2012 เวลา 14:13 น.    PDF พิมพ์ อีเมล
ชาวไทใหญ่ เรียกร้องรัฐบาลพม่าแก้ปัญหาประเทศ / ลดกำลังทหาร / ยุติโครงการกระทบชุมชน

Khonkhurtai : 13 มิถุนายน 2555

เครือข่ายชาวไทใหญ่รวมตัวเรียกร้องรัฐบาลพม่าสร้างสันติภาพแท้จริง โดยเสนอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมให้ลดจำนวนทหารในรัฐฉาน ยุติโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถึงให้นานาชาติช่วยเหลือด้านสันติภาพอย่างเป็นกลาง ....

เมื่อวานนี้ (12 มิ.ย.) ตัวแทนเครือข่ายชาวไทใหญ่จากหลายกลุ่มองค์กร รวม 16 องค์กร รวมตัวในจังหวัดเชียงใหม่แถลงเรียกร้องรัฐบาลทหารพม่า ให้มีการแก้ไขโครงสร้างทางการเมือง สร้างสันติภาพโดยให้ภาคประชาสังคมและพรรคการเมืองมีส่วนร่วม พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพม่าลดกำลังทหารในพื้นที่รัฐฉาน ทั้งให้ยุติโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการท่อก๊าซ และโครงการเหมืองถ่านหินต่างๆ

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายชาวไทใหญ่ ระบุว่า แม้ว่ารัฐบาลและกองกำลังติดอาวุธจะมีการเจรจาสันติภาพและลงนามหยุดยิงกันแล้ว แต่การสู้รบยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งรัฐบาลและกองกำลังไทใหญ่ SSA ทั้งกลุ่มเหนือและกลุ่มใต้ลงนามสันติภาพ ได้เกิดการสู้รบกันแล้วกว่า 30 ครั้ง ขณะที่กองทัพพม่าได้ส่งกำลังทหารเข้าประจำการในรัฐฉานมากกว่า 180 กองพัน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 4 ของกำลังพลทั้งหมด อีกทั้งรัฐบาลยังมีการขยายกองทัพภาคเข้าไปในรัฐฉานอีก 1 กองทัพภาค ที่เมืองโขหลำ ในรัฐฉานภาคกลางด้วย

"การเจรจาหยุดยิงกับกองกำลังกลุ่มต่างๆ ในรัฐฉานยังไม่บรรลุไปถึงขั้นที่เป็นการเจรจาทางการเมืองที่จะหยิบยกประเด็นที่เป็นรากเหง้าของโครงสร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาหารือ โดยเฉพาะประเด็นการขาดสิทธิของประชาชนชาติพันธุ์และกองทัพที่มีอำนาจครอบงำอย่างต่อเนื่อง การนำประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเจรจาเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน" กลุ่มเครือข่ายชาวไทใหญ่ ระบุ

กลุ่มเครือข่ายชาวไทใหญ่ กล่าวด้วยว่า ภาคเกษตรกรรมมีความสำคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่คือชาวนาชาวไร่ชาวนา แต่มีปัญหาคือกองทัพพม่าที่กระจายอยู่ในรัฐฉานและรัฐบาลในระดับรัฐไม่มีอำนาจในการปกป้องชาวนา ที่ดิน และเสรีภาพในการทำไร่ทำนา ขณะที่โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ทั้งโครงการท่อส่งน้ำมันและก๊าซ เขื่อนผลิตไฟฟ้า เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมขาดใหญ่อื่นๆ จะยิ่งสร้างความเสียหายให้แก่ภาคเกษตรกรรม หากว่าโครงสร้างและปัญหาการเมืองยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น รัฐบาลควรยุติโครงการนี้ทั้งหมด จนกว่าจะมีการปฏิรูปทางการเมืองและภาคประชาสังคมเห็นว่ามีความปลอดภัย

นอกจากนี้ เครือข่ายชาวไทใหญ่ ยังได้เรียกร้องไปรัฐบาลและองค์กรจากต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนการเงินในการสร้างสันติภาพในพม่า โดยระบุว่า  ความพยายามของนานาชาติที่สนับสนุนกระบวนการสันติภาพในพม่าเป็นสิ่งน่ายินดี แต่ก็มีเป้าหมายหลักเพื่อกดดันกลุ่มชาติพันธุ์ให้อยู่ภายใต้อำนาจรัฐธรรมนูญทหารฉบับปี 2008 ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยกให้กองทัพอยู่เหนือกฎหมาย และปฏิเสธสิทธิความเท่าเทียมของประชาชนชาติพันธุ์

"รัฐบาลและองค์กรสนับสนุนการเงินในการสร้างสันติภาพในพม่า ควรยึดมั่นนโยบายไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และไม่ควรกดดันกลุ่มชาติพันธุ์ให้ยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2008 ที่เอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลพม่าเพียงฝ่ายเดียว" นายเครือแสง ตัวแทนเครือข่ายไทใหญ่ กล่าว

ทั้งนี้ การแถลงของกลุ่มเครือยข่ายชาวไทใหญ่ดังกล่าว มีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่ 4-5 มิ.ย. ที่ผ่านมา องค์กรภาคประชาสังคมในรัฐฉานจากพื้นที่ต่างๆ รวม 16 องค์กร ได้จัดประชุมหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันในรัฐฉาน โดยกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1. เครือข่ายปฏิบัติงานสตรีไทใหญ่ 2. องค์กรสิ่งแวดล้อมไทใหญ่ 3. กลุ่มตัวแทนชาวไร่ชาวนาจากรัฐฉาน 4. กลุ่มตัวแทนเยาวชนจากรัฐฉาน 5. คณะกรรมการสุขภาพไทใหญ่ 6. คณะกรรมการการศึกษาไทใหญ่

7. มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ 8. กลุ่มพลังเยาวชนไทใหญ่ 9. กลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพ 10. กลุ่มแรงงานสามัคคี 11. กลุ่มดินหมอก ใหม่ 12. เครือข่ายเยาวชนไทใหญ่ 13. ตัวแทนค่ายผู้ลี้ภัยบ้านกุงจ่อ 14. คณะกรรมการองค์กรพัฒนาและช่วยเหลือไทใหญ่ (Shan Relief and Development Committee) 15. องค์กรแห่งรัฐฉาน 16. สหพันธ์คนงานข้ามชาติ

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #4 jaitai 2012-06-14 14:53
เราเรียกร้องอย่ างน้อยทำให้โลกร ู้ว่าในแผ่นดินน ี้ยังมีคนไตยอยู ่ถ้าไม่ทำอะไรเล ยทุกคนก็ลืมไปโด ยอัตโตมัต ทำอะไรก็ทำไปเถอ ะครับถ้ามีผลต่อ พี่น้องไตยในทาง ที่ดีขึ้นผมขอเค ารพในความสามารถ ของผู้กล้าทั้งห ลายไม่ว่าทางการ ทหารหรือการเมือ งหรือมวลชน
อ้างอิง
 
 
0 #3 สายวัน 2012-06-14 10:00
เรามีกองทัพเป็น ของตัวเองก็ต้อง มีประเทศเป็นของ ตัวเอง
อ้างอิง
 
 
+1 #2 แยกประเทศเท่านั้น 2012-06-14 09:17
เห็นด้วยกับคุณ saitai ครับ เรียกร้องแค่นี้ มันไม่พอเหรอครั บเรียกร้องอ่ะเร ียกร้องได้ แต่อยู่ที่ีัรัฐ บาลพม่าจะสนใจมา กน้อยเพียงไหนแล ้วจะได้ประโยชน์ อะไรบ้างถ้าทำตา มที่พี่น้องไทให ญ่เรียกร้อง
ผมคิดว่าเราน่าจ ะทำแบบ 3 ขั้นตอนนะครับ
ขั้นตอนที่หนึ่ง เรียกร้องให้รัฐ ฉานเป็นรัฐปกครอ งตนเอง ถ้าเราเป็นเขตปก ครองตนเองการจัด การในรัฐฉานก็ง่ ายขึ้น ความอยู่ดี กินดี และความสุข ซึ้งจะทำให้เกิด ความเป็นเสถียรภ าพ มากยิ่งขึ้น เพราะพี่น้องไทย ใหญ่ปกครองพี่น้ องไทใหญ่ได้ในระ ดับหนึ่งแล้ว ทำใ้ห้สามารถลดก ารแซกแซงของรัฐบ าลพม่าอีกหนึ่งข ั้นและที่สำคัญก ารที่เราเป็นรัฐ ปกครองตนเอง เราก็อาจจะสามรถ เปิดโรงเรียนสอน ภาษาไทใหญ่ได้ทั ่วรัฐฉานโดยไม่ โดนพม่ากดดัน คือง่ายๆเราจะมี เสถียรภาพในรัฐฉ านมากขึ้น พม่าก็จะไม่ได้ม ายุ่งยากกับเรา ไม่เหมือนตอนนี้ ที่พม่าแทบที่จะ จัดการทุกอย่างใ นรัฐฉาน
อ้างอิง
 
 
+3 #1 saitai 2012-06-13 21:30
เราเป็นพลเมืองใ ทใหญ่ เรามีสิทธิเรียก ร้องได้ แต่ จะได้ตามความ เรียกร้องหรือไม ่นั้นอีกเรื่องห นึ่ง อีกหน่อยเราก็เร ียกร้องให้รัฐบา ลพาม่า จัดให้ชาวใทใหญ่ ได้เลือกลงประชา มติ ว่า ใครอยากอยู่ร่วม กับพาม่า ใครอยากอยู่แบบเ อกราช ปกครองตัวเอง คนใทใหญ่กลายพัน ธุ์อยากอยู่ร่วม กับพาม่าก็มีเยอ ะนะ พาม่าคงไม่จัดให ้หร่อก ต้องสหประชาชาติ เท่านั้น
การสู้รบ ในรัฐฉานเหรือ อีกหน่อยคงสงบแน ่ เพราะกองกำลังใท ใหญ่ทุกกลุ่มยอม จำนวนหมดแล้ว อิกไม่นานกองกำล ังใทใหญ่ก็จะอ่อ นแอลงเลื้อยฯ และแตกแยก ออกจากกัน เป็นกลุ่มเล็กกล ุ่มน้อย ต่างคนต่างหาผลป ระโยชน์ ให้แก่ตัวเอง พอรำรวยแล้วก็ ไปซื้อบ้านอยู่ใ นเมืองใหญ่ สำหรับเพื่อนร่ว มชาติ ชั้นผู้น้อยก็ ตัวใครตัวมัน ตื่นเถิดชาวไตอย ่ามัวลุ่มหลงหลั บไหล เฮะเฮะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


หนัง VCD / เพลง ยอดนิยม

หนังสือน่าอ่าน

ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 1 เมษายน 2557
รางวัลที่ 1
028866
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
186   835   938   499
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
95
ตรวจผลสลากทั้งหมดคลิกที่นี่

ติดต่อเว็ปคนเครือไท
editor@khonkhurtai.org

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.